Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Izmjena rasporeda preddiplomskog studija zootehnika

Izmjena rasporeda preddiplomskog studija zootehnika

Obavijest za studente prve godine sveučilišnoga preddiplomskog studija ZOOTEHNIKA. Zbog opravdanih razloga napravljena je izmjena rasporeda. Novi raspored je priložen u linku.