Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 09. ožujka 2017. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Maje Mazur, dipl. ing. pod naslovom:

“Morfološka i molekularna komparativna analiza dihaploidnih i F2 samooplodnih linija u selekciji kukuruza”

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Darko Kiš, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentorica i članica

3. Doc. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek, član

4. Dr. sc. Ivan Brkić, znan. savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek, član

5. Izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica

Javna obrana doktorske disertacije Maje Mazur, dipl. ing. održat će se 24. ožujka 2017. godine u 10.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.