Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 25. svibnja 2018. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Mirjane Martić, dipl. ing. pod naslovom:

“Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  • Prof. dr. sc. Sonja Vila, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednica
  • Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentor i član
  • Doc. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, komentorica i članica

Javna obrana doktorske disertacije Mirjane Martić, dipl. ing. održat će se 12. lipnja 2018. godine u 11.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.