Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije Željke Klir, mag. ing. agr.

Javna obrana doktorske disertacije Željke Klir, mag. ing. agr.

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 30. ožujka 2017. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Željke Klir, mag. ing. agr. pod naslovom:

“Utjecaj dodatka pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana u hrani koza na proizvodna svojstva, masnokiselinski sastav mlijeka i metabolički profil”

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentor i član

3. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Javna obrana doktorske disertacije Željke Klir, mag. ing. agr. održat će se 12. travnja 2017. godine u 12.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.