Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Mentorski sastanak

Mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 2. godine diplomskoga sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati u ponedjeljak, 19. 03. 2018. godine u 12:30 sati u informatičkome praktikumu. Teme sastanka su:

1. Upoznavanje sa procedurom završetka godine (potrebni ECTS bodovi),

2. Razno.