Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.) i članka 115. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ANKICE SARAJLIĆ pristupnice Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana fitomedicina na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:

Biološka kontrola štetnih kukaca

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. prosinca 2017. god. s početkom u 8,30 sati u predavaonici 8/3 na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Emilija Raspudić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Ivana Majić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica
  3. Prof. dr. sc. Mirjana Brmež, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica