Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje dr. sc. Dejana Agića

Nastupno predavanje dr. sc. Dejana Agića

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.) i članka 115. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DEJANA AGIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija, znanstvene grane biokemija i molekularna biologija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:

Lipidi i stanične membrane

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 26. travnja 2017. god. s početkom u 10,00 sati u predavaonici br. 261, (5/2), na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, članica

3. Doc. dr. sc. Valentina Pavić, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, članica

DEKAN

Prof. dr. sc. Vlado Guberac

  1. Rektorat Sveučilišta
  2. Oglasne ploče
  3. Mrežne stranice Fakulteta i Rektorata
  4. Članovi Stručnog povjerenstva
  5. Pristupnik
  6. Tajništvo
  7. Pismohrana Fakulteta