Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje dr. sc. Slavice Dudaš

Nastupno predavanje dr. sc. Slavice Dudaš

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.) i članka 115. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku-pročišćeni tekst, točki I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06) i članku 2. stavku 3. i članku 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. SLAVICE DUDAŠ pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana povrćarstvo s temom pod nazivom:

Sortiment i faktori koji utječu na kvalitetu prave majčine dušice Thymus vulgaris L.

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 03. travnja 2017. god. s početkom u 9,00 sati u predavaonici 6/2 na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Vladimira Preloga 1.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Nada Parađiković, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednica

2. Doc. dr. sc. Tomislav Vinković, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član

3. Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica

DEKAN

Prof. dr. sc. Vlado Guberac

  1. Rektorat Sveučilišta
  2. Oglasne ploče
  3. Mrežne stranice Fakulteta i Rektorata
  4. Članovi Stručnog povjerenstva
  5. Pristupnik
  6. Tajništvo
  7. Pismohrana Fakulteta