Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku

Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te sukladno članku
65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članku 22.
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s Odlukom Rektora o broju i
visini iznosa studentskih stipendija i potpora od 24. siječnja 2018. godine (KLASA: 602-
04/18-06/, URBROJ: 2158-60-01-18-1), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
raspisuje


NATJEČAJ


za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima preddiplomskih,
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Više informacija ovdje