Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za izbor i prijam - 12/2017

Natječaj za izbor i prijam - 12/2017

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, zbog povećanog obima posla, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 08. studenoga 2017. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika. Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, zbog povećanog obima posla, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Odlukom Dekana od 01. prosinca 2017. godine, KLASA: 112-03/17-01/14, URBROJ: 2158-94-02-17-13 izabrana je Mihaela Rakitić. Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku