Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za projekt managera

Natječaj za projekt managera

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto projekt manager za rad na projektu „Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture“ na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Poštovani,
uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto projekt manager za rad na projektu „Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture“ na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 07. lipnja 2017. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto projekt manager za rad na projektu „Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture“ na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom vremenu, Odlukom Dekana od 06. srpnja 2017. godine, KLASA: 112-03/17-01/13, URBROJ: 2158-94-02-17-17 izabrana je Sandra Zelić, mag.ing.agr.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.