Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za upis

Natječaj za upis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist u akademskoj 2017/18. godini i to:

  • Zaštita bilja
  • Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda
  • Proizvodni sustavi u stočarstvu
  • Svinjogojstvo
  • Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Više informacija možete pronaći u priloženom dokumentu.