Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij u 2017./2018.

Natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij u 2017./2018.

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta o upisnim kvotama za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018. na Poljoprivrednom fakultetu raspisuje se natječaj za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u statusu redovitih studenata (državljana RH i državljana članica EU), stranih studenata (državljana zemalja koje nisu članice EU), izvanrednih studenata