Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Obavijest studentima

Obavijest studentima

Ispitni rok koji se treba održati 24. 9. 2018. godine u 10:00 sati, kod prof. dr. sc. Đure Senčića, za sljedeće module:

Stočarstvo, Ekološka zootehnika (preddiplomski), Ekološka zootehnika (diplomski), Tehnologija stočarske proizvodnje (diplomski), Svinjogojstvo I (preddiplomski), Peradarstvo (stručni studij), Svinjogojstvo (stručni studij), Peradarstvo-praksa (stručni studij), Svinjogojstvo-praksa (stručni studij)

odgađa se za 25. 9. 2018. godine u 10:00 sati