Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije

Obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 26. siječnja 2017. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Monike Tkalec, mag. ing. agr. pod naslovom:

“Tehnologija uzgoja presadnica Rosa canina L. i Pelargonium zonale L. u kulturi tkiva i njihova adaptacija u različitim supstratima”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Nada Parađiković, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentorica i član
  3. Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član
  4. Doc. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku, član
  5. Doc. dr. sc. Tomislav Vinković, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član.

Javna obrana doktorske disertacije Monike Tkalec, mag. ing. agr. održat će se 06. veljače 2017. godine u 11.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.