Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije

Obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 09. ožujka 2017. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Tomislava Koturića, dipl. ing. pod naslovom:

“Intenzitet rasta i razvoja predželudaca teladi hranjene različitim udjelima nerazgradivog škroba i bjelančevina u buragu”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Pero Mijić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentor i član
  3. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, komentorica i član
  4. Prof. dr. sc. Ante Ivanković, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
  5. Doc. dr. sc. Mislav Đidara, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, član.

Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Koturića, dipl. ing. održat će se 20. ožujka 2017. godine u 12.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.