Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije Kristine Gvozdanović, mag. ing. agr.

Obrana doktorske disertacije Kristine Gvozdanović, mag. ing. agr.

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 25. svibnja 2017. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Kristine Gvozdanović, mag. ing. agr. pod naslovom:

“Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda crne slavonske svinje analizom DNK”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Goran Kušec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Vladimir Margeta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentor i član
  3. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Salajpal, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,
  4. Doc. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, članica
  5. Doc. dr. sc. Snježana Džijan, Medicinski fakultet u Osijeku, članica.

Javna obrana doktorske disertacije Kristine Gvozdanović, mag. ing. agr. održat će se 14. lipnja 2017. godine u 10.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.