Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Odluka o raspisivanju studentskih izbora

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ("Narodne novine" br. 71107.) te sukladno članku 184. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te sukladno članku 10. stavku 4. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 5. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  • Raspisujem studentske izbore za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u utorak 6. lipnja 2017. godin e u vremenu od 7.00 do 19.00 sati.
  • Izbori će se održati na biračkim mjestima znanstveno-nastavnih/umjetničkonastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
  • Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Internet stranicama i oglasnim pločama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Internet i oglasnim pločama znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Više informacija možete pronaći OVDJE