Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Početak nastave u akademskoj godini 2017./18.

Početak nastave u akademskoj godini 2017./18.

Preddiplomski stručni i preddiplomski sveučilišni studij

Nastava u akademskoj godini 2017./2018. za studente prve godine studija na preddiplomskom sveučilišnom i preddiplomskom stručnom studija u Osijeku i Vinkovcima počinje u ponedjeljak, 02. listopada 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.

Više godine na preddiplomskom stručnom i preddiplomskom sveučilišnom studiju počinju s izvođenjem nastave 09. listopada 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.

Diplomski sveučilišni studij

Nastava u akademskoj godini 2017./2018. za studente prve i viših godina diplomskog sveučilišnog studija počinje u ponedjeljak 09. listopada 2017. prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.