Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,

Ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto projekt manager za rad na projektu „Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture" na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom vremenu, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja kako slijedi:

  • Ivana Šimić iz Osijeka
  • Kristina Seki iz Osijeka
  • Sandra Zelić iz Osijeka
  • Irena Pajnić iz Osijeka
  • Dorja Bučević iz Osijeka

Testiranje će se održati u srijedu 05. srpnja 2017. u 9,00 sati, u Vijećnici Fakulteta, soba br. 158,1. kat., Osijek, Vladimira Preloga 1.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Testiranje će se obaviti iz poznavanja: - administriranju projekata iz fondova EU.

Prilikom testiranja nije dopušteno koristiti literaturu.

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se daje povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s pristupnicima koji zadovolje na pismenom dijelu testiranja.