Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,

Ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za agrarnu i ruralnu politiku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. Mateja Kordić, Kućište 48, 32283 Vođinci
  2. Ervin Pavin, S. Radića 34, 31220 Višenjevac
  3. Defla Ergović, A. G. Matoša 12, 31431 Čepin
  4. Mihael Takalić, A. G. Matoša 1a, 31551 Belišće
  5. Matea Dugandžić, Petrove gore 5, 31000 Osijek
  6. Sanja Jelić, Ribarska 1, 31000 Osijek

Testiranje će se održati 06. prosinca 2016. s početkom u 10,00 sati u Praktikumu za management i tržište, br. Sobe 167, I. kat.

Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz područja ruralne i agrarne politike, tržišta poljoprivrednih proizvoda. Pri testiranju nije dopušteno koristiti literaturu.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor (razgovor s povjerenstvom).