Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,

ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • DARKO ŠAFAR, Vukovarska 76, 31000 Osijek
  • ANAMARIJA BANAJ, Sjenjak 67, 31000 Osijek
  • MATIJA BORIĆ, Frana Šupila 17, 33515 Orahovica
  • MAJDA ĐUMLIĆ, Dinka Šimunovića 9, 31220 Višnjevac

Testiranje će se održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 16. veljače 2017. godine s početkom u 10,00 sati u Praktikumu za mehaniku i hidrauliku, soba br. 224, II. kat.

Dodatna pismena provjera znanja obavit će se iz područja:

- Strojevi za osnovnu i dopunsku obradu tla,

- Strojevi za gnojidbu, sjetvu i sadnju,

- Strojevi za njegu i zaštitu bilja,

- Strojevi za spremanje sijena i silaže,

- Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina i vađenje šećerne repe,

- Transport u poljoprivredi.

Pri testiranju nije dopušteno koristiti literaturu.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se daje povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s Povjerenstvom.