Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,

ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto II. vrste višeg laboranta na Katedri za agrobotaniku i fitofarmaciju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja kako slijedi:

1. Željka Vinković iz Livane

2. Klaudia Baronji Kell iz Luga

3. Darko Brkan iz Višnjevca

4. Martina Martinović iz Vinkovaca

Testiranje će se održati u utorak, 16. siječnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (I. kat), soba br.158.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz poznavanja područja fitofarmacije, integrirane zaštite bilja i o sigurnom radu u laboratoriju.

Prilikom testiranja nije dopušteno koristiti literaturu.

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s pristupnicima koji zadovolje na pismenom dijelu testiranja.