Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,

ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja kako slijedi:

1. Danijela Benić iz Belog Manastira

2. Jelena Jurić iz Petrijevaca

3. Hrvoje Kuzmanović iz Osijeka

4. Anita Bajić iz Belog Manastira

5. Zrinka Čičak iz Osijeka

6. Zrinka Šimunić iz Osijeka

7. Andrea Heđi iz Đakova

8. Ana Musović iz Osijeka

9. Tanja Grašić iz Osijeka

10. Maja Rič iz Bilja

Testiranje će se održati u utorak, 09. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (I. kat), soba br.158.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz poznavanja područja ustrojstva

Sveučilišta i Fakulteta, knjižničarstva i rada s računalom. Prilikom testiranja nije dopušteno koristiti literaturu.

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s pristupnicima koji zadovolje na pismenom dijelu testiranja.