Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje

Poziv na testiranje

Poštovani,
Ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad na Katedri za kemiju, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. Ana Matošević iz Osijeka
2. Tatjana Jaroš iz Osijeka
3. Maja Karnaš iz Osijeka
4. Mateja Drulak iz Osijeka
5. Tamara Gracek Kardoš iz Osijeka
6. Ivana Posavac iz Osijeka
7. Katarina Sopko iz Vinkovaca

Testiranje će se održati 15. veljače 2018. s početkom u 8,00 sati u predavaonici 8/3 (3. kat zgrade).
Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz područja opće kemije i stehiometrije.
Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije te kalkulator. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor (razgovor s povjerenstvom).