Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje tehničkog suradnika

Poziv na testiranje tehničkog suradnika

Poštovani,
ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za radno mjesto tehničkog suradnika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, zbog povećanog obima posla, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja kako slijedi:
1. Mihaela Rakitić iz Čepina
2. Ivana Pavičić iz Petrijevaca
3. Emica Stanišić iz Oprisavaca
Testiranje će se održati u utorak, 28. studenoga 2017. godine s početkom u 11,30 sati u knjižnici Zavoda za agroekologiju, III. kat, soba br.315.
Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz poznavanja područja tloznanstva, ishrane bilja i fertilizacije.
Prilikom testiranja nije dopušteno koristiti literaturu.
Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor s pristupnicima koji zadovolje na pismenom dijelu testiranja.