Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv na testiranje za radno mjesto I. vrste

Poziv na testiranje za radno mjesto I. vrste

Poštovani,

Ovim putem pozivamo na testiranje pristupnike prijavljene na natječaj za jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad na Katedri za povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito i začinsko bilje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. Boris Ravnjak iz Osijeka
2. Stojan Lovrić iz Osijeka
3. Aleksandar Lazić iz Slatine
4. Mislav Jaić iz Osijeka
5. Damir Novak iz Osijeka
6. Branimir Grgić iz Đakova
7. Ivana Posavac iz Osijeka
8. Andrea Galić iz Osijeka
9. Jurica Šeput iz Osijeka
10. Ksenija Šarlija iz Osijeka
11. Slobodan Šujdović iz Kneževih Vinograda
12. Ozana Varvodić iz Osijeka
13. Marina Roksandić iz Tenja
14. Višeslav Glavinović iz Tugara

Testiranje će se održati 26. veljače 2018. s početkom u 9,00 sati u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta, soba br. 158 (1. kat).

Dodatna pismena provjera znanja će se obaviti iz područja proizvodnje povrća, ljekovitog i začinskog bilja.

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Nakon testiranja obavit će se motivacijski razgovor (razgovor s povjerenstvom).