Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor stručnog suradnika na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 14. prosinca 2016. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijam stručnog suradnika na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor stručnog suradnika na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/17-04/09, URBROJ: 2158-94-02-17-14 od 09. ožujka 2017. godine izabran je Ante Bagarić, mag.ing.agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.