Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, objavljenog 14. prosinca 2016. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijam suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/17-04/09, URBROJ: 2158-94-02-17-13 od 09. ožujka 2017. godine izabrana je Anamarija Banaj, mag.ing.agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.