Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Poštovani,
Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku objavljenog 01. prosinca 2017.godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara u Knjižnici na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Odlukom Dekana od 11. siječnja 2018. godine, KLASA: 112-03/18-01/03, URBRO: 2158-94-02-18-01 izabran je Hrvoje Kuzmanović, mag.informatol. iz Osijeka.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku