Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Katedri za žitarice i industrijsko bilje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Poštovani,
Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Katedri za žitarice i industrijsko bilje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek), objavljenog 04. srpnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta, na Katedri za žitarice i industrijsko bilje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (sada: Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek), Odlukom Fakultetskog vijeća od 28. rujna 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ:2158-94-02-18-169 izabran je Matej Sedlar, mag. ing. agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.