Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za izbor doktoranda/doktorandice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog dodatka prehrani“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Poštovani,

Uprava Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaj za izbor doktoranda/doktorandice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog dodatka prehrani“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek), objavljenog 04. srpnja 2018. god. u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam doktoranda/doktorandice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog dodatka prehrani“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada: Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek), Odlukom Fakultetskog vijeća od 28. rujna 2018. godine, KLASA: 602-04/18-04/05, URBROJ: 2158-94-02-18-168 izabrana je Marija Kristić, mag. ing. agr.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.