Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor

Rezultati natječaja za izbor

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijem Stručnog suradnika za računovodstvene poslove – radno mjesto I. vrste na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenog 10. veljače 2017. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijem Stručnog suradnika za računovodstvene poslove – radno mjesto I. vrste. Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvene poslove – radno mjesto I. vrste i Odlukom o izboru zaposlenika KLASA: 112-02/17-01/08 URBROJ: 2158-94-02-17-56 od 3. ožujka 2017. godine izabrana je Magdalena Dornjak, dipl.oec.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.