Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam

Rezultati natječaja za izbor i prijam

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika radno mjesto II. vrste višeg laboranta na Katedri za agrobotaniku i fitofarmaciju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku objavljenog 01. prosinca 2017. godine u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijam zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto II. vrste višeg laboranta na Katedri za agrobotaniku i fitofarmaciju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Odlukom Dekana od 24. siječnja 2018. godine, KLASA: 112-02/18-01/02, URBROJ: 2158-94-02-18-01 izabrana je Željka Vinković, univ. bacc. ing. agr. iz Livane.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.