Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara

Rezultati natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara u Knjižnici na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, objavljenog 10. veljače 2017. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor zaposlenika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste - diplomiranog knjižničara, Odlukom Dekana od 31. ožujka 2017. godine, KLASA: 112-02/17-01/09 URBROJ: 2158-94-02-17-67 izabrana je Iva Škoflek, mag. informatol.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.