Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor i prijem suradnika

Rezultati natječaja za izbor i prijem suradnika

Poštovani,

Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijem suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, za rad na Katedri za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenog 7. listopada 2016. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, odlukom Fakultetskog vijeća od 15. prosinca 2016. godine izabran je Vedran Orkić iz Osijek.

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.