Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Rezultati natječaja za izbor nastavnika

Rezultati natječaja za izbor nastavnika

Poštovani,
Uprava Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijem nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenog 14. prosinca 2016. god. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“, mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba u Osijeku proveden natječajni postupak za izbor i prijem nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto višeg predavača i Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/17-04/06 URBROJ: 2158-94-02-17-02 od 26. siječnja 2017. godine izabrana je Darija Kuharić, prof.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.