Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Studenti » Obavijesti » Svečano otvaranje nove akademske godine 2017./2018. i pozdravna riječ dekana

Svečano otvaranje nove akademske godine 2017./2018. i pozdravna riječ dekana

Svečano otvaranje nove akademske godine 2017./2018. uz pozdravnu riječ dekana Poljoprivrednog fakulteta i podjela indeksa studentima prvih godina preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija u Osijeku i Vinkovcima, održat će se u:

· Osijeku

o ponedjeljak, 02. listopada 2017. godine u 8 sati u auli Magni na II katu

· Vinkovcima

o ponedjeljak, 02. listopada 2017. godine u 8 sati u predavaonici (P-106)