Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upisi na višu godinu preddiplomskig stručnoga i preddiplomskoga sveučilišnoga studija

Upisi na višu godinu preddiplomskig stručnoga i preddiplomskoga sveučilišnoga studija

OBAVIJEST

za redovite, izvanredne studente i studente ponavljače,

preddiplomskog stručnog i preddiplomskog sveučilišnog studija

Obavještavaju se redoviti studenti preddiplomskog stručnog, preddiplomskog sveučilišnog studija da će se upisi u više godine studija obavljati od 27. rujna do 29. rujna 2017. godine od 9,00 do 13,00 sati, u Studentskoj referadi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Vinkovcima.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 07. srpnja 2015. godine troškove upisa u višu godinu studija plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kn (slovima: stotridesetkuna).

Zamolbe (školarine, status mirovanja, prijelaz na izvanredan studij, nastavak studija nakon prekida – ako nije proteklo više od tri godine od zadnjeg upisa) se primaju zaključno s 21. rujna 2017. godine od 09,00 do 12,00 sati u Studentskoj referadi u Osijeku i Vinkovcima.

Izvanredni studenti, uz troškove upisa u višu godinu studija uplaćuju školarinu jednokratno u iznosu od 7.370,00 kn (slovima: sedamtisućatristosedamdesetkuna) na žiro račun broj: IBAN HR1725000091102019470 ili putem jedne od debitnih kartica na rate.

Studenti koji nastavljaju studij nakon prekida dužni su sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 7. srpnja 2015. godine osim školarine i troškova upisa, uplatiti na isti žiro račun 1.000,00 kn (slovima: tisućukuna).

Molimo studente da se pridržavaju navedenih rokova. Izvan navedenih rokova nećete moći ostvariti svoja prava.