Seminar „Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja“

U Zagrebu 15. rujna 2017.godine, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) održan je seminar pod nazivom „Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja“.

Seminar je okupio više od stotinu sudionika: stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima iz tvrtki poput Zagrebačke banke, tvrtke Five, Media Servisa, Sedam IT-a, AVL/HR-a te karijernih savjetnika, studenata i predstavnika visokih učilišta: Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokih učilišta.

U sklopu seminara, AZVO je predstavio glavne nalaze iz petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta o povezanosti obrazovanja i tržišta rada: visoka učilišta uglavnom ne uključuju alumnije i poslodavce u izradu strateških dokumenata, kao ni u izradu novih i reviziju postojećih studijskih programa, pri definiranju upisnih kvota ne uzimaju se u obzir potrebe tržišta rada, ne postoji sustavno praćenje zapošljivosti studenata na visokim učilištima, centri za alumnije i centri karijera ne postoje ili su tek u osnivanju, a studentska je praksa relativno slabo zastupljena u studijskim programima.

Predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je proveo AZVO o radu karijernih centara, odnosno službi za profesionalno usmjeravanje. U cjelokupnom sustavu visokog obrazovanja ukupno radi oko 50 karijernih savjetnika. Istaknuto je kako je bitno da sama visoka učilišta prepoznaju važnost karijernog usmjeravanja, da se osigura učinkovit sustav podrške za nastavno, nenastavno osoblje i studente te financijska održivost karijernih centara. S druge strane, bitnim je naglašeno i podizanje svijesti poslodavaca o regrutiranju uspješnih studenata i umrežavanju ciljnih skupina.

Raspravljalo se i o mogućnostima i izazovima u osnivanju i radu karijernih centara, modelima suradnje s predstavnicima gospodarstva, iskustvima studenata te primjerima dobre prakse, jer karijerni centri su spona između visokih učilišta i tržišta rada, što je bio i zaključak održanog seminara.

Fotogalerija

Radionica: „Implementacija novih ESG-a

Dana 20. ožujka 2017. godine u organizaciji Centra za kvalitetu održana je radionica s djelatnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na sastanku su, predsjednicima povjerenstava za kvalitetu i djelatnicima ureda za kvalitetu sastavnica Sveučilišta, prezentirani novi ESG standardi i smjernice

Fotogalerija

Okrugli stol: „Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko-baranjskoj županiji?

Dana 14.03.2017.godine u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku, održan je okrugli stol „ Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko-baranjskoj županiji u slopu projekta QUALITYWATCH.

Projekt je usmjeren na povećanje vidljivosti javnih politika osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te povećanje pristupa postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

U sklopu projekta proveli su istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Sam projekt trajao je u periodu od 18.12.2014.-18.03.2017. godine.

Na kraju su analizirane službene procjene kvalitete visokih učilišta, koristeći tri indikatora, od kojih prva dva indikatora proizlaze iz postupka reakreditacije visokih učilišta, a treći iz postupka audita.

Vezano za prvi indikator samo jedno visoko učilište- Poljoprivredni fakultet u Osijeku-ima najvišu procjenu ocjenu: „ U potpunosti provedeno“.

Fotogalerija

Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete

Dana 20. veljače 2017. godine u sklopu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u Zagrebu je održan seminar Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.
Cilj ovog seminara bio je odgovoriti na pitanja što ESG znači za visoka učilišta, kako provesti promjene koje se traže, ta kako kroz primjenu Europskih standarda povećati kvalitetu iskustva studiranja.

Sudjelovalo je gotovo 150 sudionika, predstavnika sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske, kao i studentskih zborova, kojima je predstavljen dopunjeni i izmijenjeni ESG.

Govornici na seminaru su bili Colin Tück, ravnatelj Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR), Elizabeth Noonan, voditeljica ureda za osiguravanje kvalitete University College Cork iz Irske, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te predstavnice Agencije: dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, mr. sc. Sandra Bezjak i Ivana Borošić.

Fotogalerija

Unaprjeđivanje sveučilišne nastave

Dana 19.prosinca 2016.godine, u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, održana je radionica pod nazivom „Unaprjeđivanje sveučilišne nastave“, koju je predvodila dr.sc. Vesnica Mlinarević, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Radionica je bila namijenjena svim nastavnicima s ciljem unaprjeđivanja nastave uvođenjem novih i promjenom postojećih metoda podučavanja i obrazovanja.

Mreža jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 19. prosinca 2016.g. inicijalni (osnivački) sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet) u hotelu International u Zagrebu. Na sastanku je sudjelovao i Ured za kvalitetu Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku.
Svrha osnivanja Mreže je okupljanje dionika koji su izravno uključeni u osiguravanje kvalitete na visokim učilištima u RH te osiguranje platforme za sustavnu razmjenu informacija i iskustava, umrežavanje, zajedničke projekte te edukaciju njezinih članova.
Na prvome sastanku predstavljeni su ciljevi Mreže u idućem razdoblju, dan je kratki prikaz rezultata prvog ciklusa vanjskih vrednovanja AZVO-a te planova za sljedeći ciklus, a predstavljeni su i primjeri dobre prakse nekih sustava osiguravanja kvalitete. Prezentaciju primjera dobre prakse održalo je Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Veleučilište Velika Gorica i Visoko učilište Algebra te je provedena rasprava o položaju djelatnika zaduženih za Sustav osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

Fotogalerija

Dvadeseta Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

Dvadeseta Smotra Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku održana je 9. i 10. prosinca 2016. godine na Građevinskom fakultetu. Jedan od sudionika bio je i Poljoprivredni fakultet u Osijeku predstavljajući svoj rad, uvjete upisa te studijske programe. U predstavljanju su aktivno sudjelovali i studenti našeg Fakulteta. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a ima za svrhu pravovremeno upoznati maturante odnosno buduće studente o studijskim programima, njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studij osposobljavaju i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija te o studentskom životu općenito.
Na Smotri su se predstavile znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice, sveučilišne ustanove u sastavu osječkog Sveučilišta, Studentski zbor i Studentske udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Sveučilište u Dubrovniku.

Fotogalerija

Diseminacija primjera dobre prakse

Sudjelovanje na tri radionice u organizaciji Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja s ciljem diseminacije primjera dobre prakse na sastavnicama:

  • Prezentacija primjera dobre prakse Filozofskog fakulteta u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Elektrotehničkog fakulteta Osijek
  • Prezentacija primjera dobre prakse Umjetničke akademije u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Fotogalerija

Radionice u sklopu HKO-a

Održane dvije radionice vezane za usavršavanje nastavnika i unaprjeđenje kvalitete nastave u sklopu HKO-a pod nazivom “Suradničko učenje u kulturi visokoškolske nastave” (30. svibnja 2016.g.), predavačica prof.dr.sc. Vesna Mlinarević te “Kreativnost u sveučilišnoj nastavi” i “U čemu se ogleda kvaliteta sveučilišne nastave?” (31. svibnja 2016.g.), predavačica doc.dr.sc. Snježana Dubovicki.

Fotogalerija

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2015.

Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete aktivno je sudjelovalo na Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održanoj 03. i 04. prosinca 2015. godine.

Fotogalerija

Foto galerija

Sudjelovanje povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Poljoprivrednoga fakulteta na okruglom stolu "Smjernice i trendovi na tržištu rada u sektoru poljoprivrede" u sklopu projekta "Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede" održanom 12. studenog 2015. godine.

Fotogalerija